Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.

 

 

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa realizowany jest po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Elementy realizacji projektu:

Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego

Konkurs Jesteśmy cyfrowobezpieczni!

Punkt konsultacyjny dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców

Ogólnopolskie Konwenty Bezpiecznej Szkoły

Szkolenia dla Szkolnych Mentorów Cyberbezpieczeństwa 

Portal Cyfrowobezpieczni.pl

Materiały edukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli

Kurs e-learningowy  dla nauczycieli „Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci?”

Zrealizowane działania:

Szkolenie rady pedagogicznej i pracowników szkoły

Szkolny dzień bezpieczeństwa cyfrowego