Technikum

Technikum

Technikum   to szkoła dla młodzieży. W roku szkolnym 2019/2020 w Technikum kształcić się będą absolwenci gimnazjów (czas trwania nauki w Technikum – 4 lata) oraz absolwenci szkoły podstawowej (czas trwania nauki w Technikum – 5 lat). W Technikum realizowane są szkolne programy nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego. Szkoła umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz przygotowuje do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.