Technikum

Technikum   to szkoła dla młodzieży o 4-letnim okresie kształceni  (od 1 września 2019r. o 5-letnim okresie kształcenia).

W Technikum realizowane są szkolne programy nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego. 

Szkoła umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz przygotowuje do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W zależności od zawodu uczeń zdobywa dwie lub trzy kwalifikacje.

Kierunki kształcenia:

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – NOWOŚĆ

– technik usług fryzjerskich – NOWOŚĆ

– technik leśnik

– technik rolnik

– technik agrobiznesu

– technik żywienia i usług gastronomicznych

– technik ekonomista

– technik architektury krajobrazu

– technik obsługi turystycznej

– technik hotelarstwa 

– technik pszczelarz