Branżowa Szkoła

Branżowa Szkoła I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W szkole realizowane są przedmiotowe programy nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Kształcenie zawodowe realizowane jest w formie teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych. Odbywa się w szkolnych pracowniach i warsztatach oraz podczas wyjazdowych zajęć na stanowiskach pracy.

Absolwenci szkoły mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania odpowiedniego tytułu zawodowego. 

Po ukończeniu szkoły mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia, w klasie  drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

Branżowa Szkoła umożliwia przygotowanie do pracy zawodowej.