Branżowa Szkoła

Zasadnicza Szkoła Zawodowa/od 1 września 2017 Branżowa Szkoła I Stopnia

W szkole realizowane są przedmiotowe programy nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. 

Kształcenie zawodowe realizowane jest w formie teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych. Odbywa się w szkolnych pracowniach i warsztatach oraz podczas wyjazdowych zajęć na stanowiskach pracy.

Kształcimy w następujących zawodach:

  • kucharz  
  • ogrodnik
  • rolnik
  • cukiernik
  • operator maszyn leśnych


Absolwenci szkoły mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania odpowiedniego tytułu zawodowego. 

Po ukończeniu szkoły mogą kontynuować naukę w klasie  drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

Branżowa Szkoła umożliwia przygotowanie do pracy zawodowej.