Looking for talents

Looking for talents

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej X edycji powiatowego konkursu recytatorskiego Looking for talents, która odbędzie się we wtorek 3 grudnia 2019 roku o godzinie 9.00 w auli Zespołu Szkół w Oleszycach. Tegoroczne spotkanie pod hasłem „A wariat to lepszy gość” poświęcone zostanie twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – jednego z najwybitniejszych poetów XX wieku, mistrza groteski i absurdalnego humoru, twórcy poszukującego w swej poezji najważniejszych wartości i możliwości otwarcia jej na surrealistyczny świat wyobraźni, artysty budzącego żywe emocje i polemiki. Jak pisał o nim Gustaw Herling Grudziński „Gałczyński jest poetą łatwym dla czytelników, a bardzo trudnym dla krytyków”.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół średnich powiatu lubaczowskiego. Jego celem jest rozwijanie zdolności recytatorskich i językowych młodzieży, wyszukiwanie talentów oraz zainteresowanie młodych ludzi współczesną poezją. Uczestnicy zmagań konkursowych przygotowują recytację wierszy w języku polskim i w przekładzie na wybrany język obcy nowożytny: angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński. Termin zgłoszenia uczestników mija 27 listopada 2019 roku. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Zapraszamy do udziału!

 

 

Załączniki:
1. Regulamin konkursu
2. Karta zgłoszenia
3. Oświadczenie