Egzamin maturalny

Harmonogram, komunikaty, informacje

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2020 r. AKTUALIZACJA!!!!!

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2020 r. 

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat o przyborach

Wewnątrzszkolna instrukcja maturalna

Tematy do matury ustnej z języka polskiego (STARA FORMUŁA)

Organizacja

Deklaracje maturalne  – matura 2020

Informacja o sposobach organizacji egzaminu maturalnego 2020

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 – z dnia 20.05.2020 r.

Egzamin maturalny  – prezentacja z konferencji dla PZE

Ważne! Aktualizacja

Matura 2020 – materiały dla zdających

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 roku i harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. – z dnia 19.05.2020 r.

O czym należy pamiętać podczas egzaminu

Komunikat o przyborach pomocniczych –część pisemna w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. oraz w sesji sierpień-wrzesień 2020 r. – z dnia 20.05.2020 r.

Informacja w sprawie egzaminów ustnych na egzaminie maturalnym w 2020 r. – z dnia 21.05.2020 r.

O egzaminie maturalnym

W „nowej” formule

 W „starej” formule

Podstawa programowa 2019

Podstawa programowa 2012

Informatory

Arkusze

Materiały dla uczniów i nauczycieli

Wymiana dokumentów i wystawianie duplikatów

Więcej o maturze 2020:
http://oke.waw.pl/
http://www.cke.edu.pl