Technik agrobiznesu

1.Technik agrobiznesu to bardzo ciekawy i niezwykle atrakcyjny zawód, zapewniający pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach rolno-spożywczo-turystycznych, umożliwiający prowadzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego, organizowanie wypoczynku ekoturystycznego, pozyskiwanie funduszy unijnych na prowadzenie własnego gospodarstwa. Realizowany program, obejmujący: produkcję, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologię, fundusze unijne, umożliwia profesjonalne przygotowanie zawodowe. Technik agrobiznesu, oprócz typowych prac związanych z rolnictwem, zajmuje się również planowaniem i organizacją przetwórstwa żywności, prowadzeniem dokumentacji z tym związanej, przygotowany jest również do sprzedaży przetworzonej żywności z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Informacje dodatkowe

 1. Realizowana innowacja: Agroturystyka. 
 2. Uzyskanie dodatkowych uprawnień w ramach realizowanych w szkole kursów: Kurs stosowania środków ochrony roślin, Kurs obsługi wózków widłowych.
 3. Udział w  Kursie prawa jazdy kat. T w ramach działającego przy szkole Ośrodka Szkolenia Kierowców.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1: ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.
 2. Kwalifikacja 2: ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik agrobiznesu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. prowadzenia własnego gospodarstwa agroturystycznego,
 2. organizowania wypoczynku ekoturystycznego,
 3. pozyskiwania funduszy unijnych na prowadzenie własnego gospodarstwa,
 4. organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą,
 5. obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 6. organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem,
 7. prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych,
 8. prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie,
 9. uzyskania uprawnień rolniczych np. umożliwiających zakup ziemi, jej dziedzicznie oraz korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej.

5. Technik agrobiznesu znajdzie zatrudnienie w:

 1. samodzielnie prowadzonych firmach,
 2. przedsiębiorstwach obsługujących rolnictwo i funkcjonujących na obszarach wiejskich.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 1. stanowiska komputerowe dla nauczyciela i uczniów z dostępem do Internetu,
 2. oprogramowanie biurowe, użytkowe i specjalistyczne,
 3. kasa fiskalna, urządzenia i sprzęt biurowy,
 4. maszyny rolnicze: ciągniki rolnicze, pługi, brony, agregaty uprawowe, siewniki, sadzarka, glebogryzarka, kosiarki, opryskiwacze, rozsiewacze nawozów, środki transportowe,
 5. modele maszyn i silników oraz ich przekroje,
 6. narzędzia ręczne stosowane w rolnictwie,
 7. poletka demonstracyjne,
 8. szkolne gospodarstwo rolne z przeznaczeniem na produkcję roślinną,
 9. próbki nasion roślin,
 10. próbki nawozów,
 11. literatura branżowa, programy ochrony roślin,
 12. pracownia techniki rolniczej,
 13. pracownia obróbki ręcznej,
 14. warsztaty.