Technik ekonomista

1. Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy. We wszystkich dziedzinach życia pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych, dlatego też każda instytucja musi zatrudnić osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie. W związku z tym potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i obliczania zarobków pracowników.

2. Informacja dodatkowe

 1. Realizowana Innowacja prawno-skarbowa.
 2. Uzyskanie dodatkowych uprawnień  z zakresu: obsługi programów komputerowych INSERT GT: Rachmistrz – prowadzenie obsługi „małych firm” (księga przychodów i rozchodów), Rewizor – prowadzenie pełnej rachunkowości informatycznej w firmie, Gratyfikant – obsługa kadrowo-płacowa, Subiekt – obsługa sprzedażowo-magazynowa, Płatnik – rozliczenia z ZUS.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1: AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
 2. Kwalifikacja 2: AU.36. Prowadzenie rachunkowości.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. obliczania podatków,
 3. prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 4. prowadzenia rachunkowości,
 5. wykonywania analiz finansowych i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

5. Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w:

 1. biurach rachunkowych,
 2. działach ekonomiczno-księgowych, kadrowych,
 3. przedsiębiorstwach, bankach, agencjach ubezpieczeniowych,
 4. urzędach administracji publicznej.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)

 1. stanowiska komputerowe dla nauczyciela i uczniów z dostępem do Internetu,
 2. pracownia ekonomiczno-informatyczna,
 3. oprogramowanie biurowe, użytkowe i specjalistyczne,
 4. kasa fiskalna, urządzenia i sprzęt biurowy.