Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 1. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie energetyki. Ze względu na troskę o ochronę środowiska, staje się on jedną ze znaczących i wiodących profesji zarówno w kraju, jak i za granicą. Zadania zawodowe związane są z odczytywaniem dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji odnawialnych źródeł energii, montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, prowadzeniem serwisu oraz kontrolą działania urządzeń, instalacji i systemów energetyki odnawialnej, a także prowadzenia napraw i modernizacji istniejących instalacji.

2. Informacja dodatkowe

 1. Indywidualna praktyka zawodowa w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.
 2. Kursy specjalistyczne: Kurs obsługi wózków widłowych.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1: ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 2. Kwalifikacja 2: ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 2. wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 3. konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 4. kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 5. sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

5. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie w:

 1. firmach świadczących usługi kosztorysowania, montażu, napraw i serwisowania w/w systemów i urządzeń,
 2. przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się w/w systemy
  i urządzenia w celu ich monitorowania i nadzoru,
 3. samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług związanych z energetyka odnawialną.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)

 1. stanowiska komputerowe dla nauczyciela i uczniów z dostępem do Internetu,
 2. modele i eksponaty urządzeń systemów energetyki odnawialnej,
 3. narzędzia ręczne stosowane przy montażu i naprawach,
 4. literatura branżowa, schematy, katalogi, rysunki,
 5. pracownia systemów energetyki odnawialnej,
 6. pracownia obróbki ręcznej,
 7. warsztaty.