Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

1. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

2. Informacje dodatkowe 

 1. Realizowana specjalizacja:  Agrotronika.
 2. Indywidualna praktyka zawodowa w specjalistycznych gospodarstwach rolnych.
 3. Staże zagraniczne.
 4. Kursy specjalistyczne: Kurs chemizacji rolnictwa, Kurs operatora kombajnów zbożowych, Kurs obsługi wózków widłowych.
 5. Udział w  Kursie prawa jazdy kat. T w ramach działającego przy szkole Ośrodka Szkolenia Kierowców.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1: MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.
 2. Kwalifikacja 2: MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

4. Sylwetka absolwenta 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
 2. obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 3. oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
 4. wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi,
 5. obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej
  stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

5. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki znajdzie zatrudnienie w:

 1.  przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa,
 2. warsztatach świadczących usługi mechanizacyjne, naprawcze, serwisowe,
 3. fabrykach maszyn rolniczych i przedsiębiorstwach obrotu maszynami, nadleśnictwach, w instytucjach naukowych, gospodarstwach doświadczalnych, hodowlanych, rolnych,
 4. samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)

 1. stanowiska komputerowe dla nauczyciela i uczniów z dostępem do Internetu,
 2. maszyny rolnicze: ciągniki rolnicze, pługi, brony, agregaty uprawowe, siewniki, sadzarka, glebogryzarka, kosiarki, opryskiwacze, rozsiewacze nawozów, środki transportowe,
 3. modele maszyn i silników oraz ich przekroje,
 4. narzędzia ręczne stosowane w rolnictwie,
 5. poletka demonstracyjne,
 6. szkolne gospodarstwo rolne z przeznaczeniem na produkcję roślinną,
 7. próbki nasion roślin,
 8. próbki nawozów,
 9. literatura branżowa, programy ochrony roślin,
 10. pracownia techniki rolniczej,
 11. pracownia obróbki ręcznej,
 12. warsztaty.