Ogrodnik

1.Praca w zawodzie ogrodnika polega na produkcji i pielęgnacji roślin – zarówno w gruncie, jak i w obiektach zamkniętych, a także na porządkowaniu i sprzątaniu terenu otaczającego zieleń. Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne uprawiane w gruncie i pod osłonami. Ogrodnik producent – rozmnaża rośliny uprawne. Przygotowuje glebę, przeprowadza zabiegi uprawowe, tj. orka, bronowanie, kultywatorowanie.

2. Informacje dodatkowe

 1. Uzyskanie dodatkowych uprawnień w ramach realizowanych w szkole kursów: Kurs obsługi wózków widłowych.
 2. Udział w  Kursie prawa jazdy kat. T w ramach działającego przy szkole Ośrodka Szkolenia Kierowców.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1. RL. 05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie ogrodnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych,
 2. wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych,
 3. prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

5. Ogrodnik znajdzie zatrudnienie w:

 1. firmach ogrodniczych, które realizują projekty dotyczące aranżacji ogrodów bądź wykonują inne usługi na terenach otwartych według zapotrzebowania klientów,
 2. pielęgnacji różnego rodzaju parków, skwerów czy ogrodów botanicznych – najczęściej tych, które tworzą obiekty chronione, arboretum bądź są pomnikami przyrody,
 3. sklepach ogrodniczych,
 4. samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 1. stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu,
 2. maszyny rolnicze/ogrodnicze: mikrociągnik ogrodniczy, ciągniki rolnicze, pługi, brony, agregaty uprawowe, siewniki, sadzarka, glebogryzarka, kosiarki, opryskiwacze, rozsiewacze nawozów, rębak ogrodniczy,
 3. środki transportowe,
 4. narzędzia ogrodnicze do pielęgnacji i uprawy roślin,
 5. ekologiczny sad jabłoniowy,
 6. szkolne gospodarstwo z przeznaczeniem na warzywnik, produkcję roślin ozdobnych, sadowniczych,
 7. skarpa,
 8. rabaty,
 9. ogródki przyszkolne z nasadzeniami roślin ozdobnych,
 10. próbki nasion roślin warzywnych, ozdobnych,
 11. próbki nawozów ogrodniczych,
 12. literatura branżowa,
 13. programy ochrony roślin,
 14. tunel do uprawy roślin (złożony pod wiatą),
 15. pracownia techniki rolniczej.