Doradztwo zawodowe

Szkolny doradca zawodowy: mgr inż. Magdalena Warcaba

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

– systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

– gromadzenie,aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

– prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

– koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

– współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Godziny pracy doradcy zawodowego w roku szkolnym 2018/2019 (od 17.12.2018r.):

Poniedziałek: 12:30 – 15:00

Wtorek:            13:20 – 15:00

Czwartek:       11:30 – 15:00

Piątek:              12:40 – 15:00

Sobota:             9:00 – 13:00 /w weekendy, na których odbywają się zajęcia Szkoły Policealnej i KKZ/

Gabinet doradcy mieści się na II piętrze.