Zebrania z rodzicami

Terminy wywiadówek ogólnoszkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Zebrania z rodzicami
1. Zebranie informacyjno-organizacyjne – wszystkie klasy. Wybory do Rady Rodziców. 13.09.2019 r. (piątek) godzina 16.00
2. Wywiadówka   – informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz zachowaniu uczniów: klasy maturalne 25.11.2019 r. (piątek) godzina 16.00
3. Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas – informacja o przewidywanych ocenach w klasach I, II, III, podsumowanie półrocza w klasach maturalnych

Spotkanie z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do udziału w stażach w ramach programu ERASMUS+

13.12.2019r. (piątek) godzina 16.00

 

13.12.2019r. – godzina 15:30

4. Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas. Podsumowanie półrocza w klasach I, II, III. 07.02.2020r. (piątek) godzina 16.00
5. Wywiadówka – wszystkie klasy. W klasach maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach rocznych. 27.03.2020r. (piątek) godzina 16.00
6. Spotkanie z rodzicami – informacje o przewidywanych ocenach rocznych. 29.05.2020r. (piątek) godzina 16.00
7. Zebrania międzyokresowe oraz informujące o wynikach w nauce na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych Termin ustala wychowawca