Wywiadówki

Terminy wywiadówek ogólnoszkolnych w roku szkolnym 2018/2019

 

Zebrania z rodzicami

1.

Zebranie informacyjno-organizacyjne – wszystkie klasy. Wybory do Rady Rodziców.

14.09.2018r. (piątek) godzina 16.00

2.

Wywiadówka   – informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz zachowaniu uczniów: klasy maturalne

23.11.2018r. (piątek) godzina 16.00

3.

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas – informacja o przewidywanych ocenach, podsumowanie półrocza w klasach maturalnych. Jasełka dla rodziców.

Spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających na praktyki do Hiszpanii w ramach programu Erasmus +

14.12.2018r. (piątek) godzina 16.00

 

14.12.2018r. (piątek) godzina 15.40

4.

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

18.01.2019r. (piątek) godzina 16.00

5.

Wywiadówka – wszystkie klasy. W klasach maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach końcowych.

05.04.2019r. (piątek) godzina 16.00

6.

Spotkanie z rodzicami.

24.05.2019r. (piątek) godzina 16.00

7.

Zebrania międzyokresowe oraz informujące o wynikach w nauce na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych

Termin ustala wychowawca