Pedagog

Pedagog szkolny –  mgr Joanna Czuwara

tel.16-632 97 66

email: zsoleszycepedagog@onet.pl

Gabinet pedagoga szkolnego mieści się na I piętrze budynku szkoły.

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

  • poniedziałek    8:00-13:00
  • wtorek              8:00-13:00       
  • środa                9:00-13:10
  • czwartek          8:00-11:20      
  • piątek               8:00-12:30     

 

Pani pedagog służy pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniom, rodzicom i nauczycielom szkoły.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646)