Szkolny doradca zawodowy

„Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować.”

                                                                                                                                                                                  Konfucjusz

Szkolny doradca zawodowy: mgr inż. Magdalena Warcaba

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

– systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

– gromadzenie,aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

– prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

– koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

– współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Godziny pracy doradcy zawodowego w II semestrze roku szkolnego 2017/2018:

Poniedziałek: 10:30 – 12:30

Wtorek:            9:00 – 13:00

Czwartek:        10:00 – 13:00

Piątek:              9:00 -10:00