Kierunki

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

Technikum kształcące w zawodach:

technik leśnik
technik agrobiznesu
technik rolnik
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik ekonomista
technik architektury krajobrazu
technik obsługi turystycznej
technik hotelarstwa
technik pszczelarz
technik usług fryzjerskich – nowość
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – nowość

Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca w zawodach:

ogrodnik
rolnik
kucharz
cukiernik
operator maszyn leśnych

SZKOŁA POLICEALNA

terapeuta zajęciowy
technik turystyki wiejskiej
technik usług kosmetycznych- nowość

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH