eTwinning

eTwinning

Realizowane projekty:

„Zielony utrwalony”

Ekologia okiem młodzieży- jak rozwiązać problemy ekologiczne w różnych regionach Polski.

Cele projektu:

Uczeń zna swoje środowisko, formy ochrony przyrody.
Uczeń potrafi wymienić zagrożenia środowiska w swoim regionie.
Uczeń wie, jak reagować na rozpoznane zagrożenia.

Postęp działań

1. Prezentacja uczestników i szkół uczestniczących w projekcie-18.10.2019
2. Stworzenie logo projektu i wybór najlepszego-4.11.2019
3. Tworzenie map słownictwa dotyczących problematyki ochrony środowiska-11.11.2019.

Spodziewane rezultaty

Quiz na temat ochrony środowiska.
Poszerzenie znajomości problematyki ochrony środowiska zaprzyjaźnionych regionów Polski.
Prezentacja na temat sposobów ochrony najbliższej okolicy.
Kalendarz imprez ekologicznych.

Pierwsze zadanie wykonane!!!

Uczniowie biorący udział w projekcie „Zielony utrwalony” zrealizowali zadanie, którego celem było stworzenie kodów QR. Uczniowie zakodowali informacje o sobie i przekazali przez platformę eTwinningTwinSpace kolegom z zaprzyjaźnionych szkół.

Poznajemy się.

Dzięki wymianie QR kodów za pośrednictwem strony E-twinning, uczniowie z ZS w Oleszycach,  mieli możliwość poznać osoby biorące udział w projekcie.
Uczennice skanowały kody QR, które otrzymaliśmy z LO w Rzeszowie i Dębicy.

 

MAPA MYŚLI

Ukończyliśmy kolejny etap projektu „Zielony utrwalony”.

Uczennice klasy I Technikum Żywienia z ogromnym zaangażowaniem zabrały się do pracy zarówno przy komputerach jaki i przy brystolu.  Wykorzystały do tego swoje umiejętności m in. z zakresu znajomości języka niemieckiego.

Oczywiście temat wiodący „mapy myśli” to – ekologia i zmiany klimatu, które są jednym z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

Nasi zaprzyjaźnieni uczniowie z projektu także przygotowali mapę myśli lecz w języku angielskim.

Po wykonaniu „mapy myśli” zamieściliśmy nasze  prace na portalu E twinning, w celu wymiany doświadczeń  z zakresu ochrony środowiska.  Będzie to przedmiotem naszych kolejnych prac – zadań w celu zwiększenia świadomości w tak ważnym temacie jakim jest ochrona środowiska.

 

etwinning