eTwinning

Realizowane projekty:

„Zielony utrwalony”

Ekologia okiem młodzieży- jak rozwiązać problemy ekologiczne w różnych regionach Polski.

Cele projektu:

Uczeń zna swoje środowisko, formy ochrony przyrody.
Uczeń potrafi wymienić zagrożenia środowiska w swoim regionie.
Uczeń wie, jak reagować na rozpoznane zagrożenia.

Postęp działań

1. Prezentacja uczestników i szkół uczestniczących w projekcie-18.10.2019
2. Stworzenie logo projektu i wybór najlepszego-4.11.2019
3. Tworzenie map słownictwa dotyczących problematyki ochrony środowiska-11.11.2019.
4. Tworzenie dokumentacji fotograficznej wykrytych problemów środowiskowych – 30.11.2019.
5. Napisanie listów z propozycjami rozwiązań sygnalizowanych problemów przez uczestniczące szkoły- 9.12.2019.

Spodziewane rezultaty

Quiz na temat ochrony środowiska.
Poszerzenie znajomości problematyki ochrony środowiska zaprzyjaźnionych regionów Polski.
Prezentacja na temat sposobów ochrony najbliższej okolicy.
Kalendarz imprez ekologicznych.