Szkoły dla dorosłych

BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH I KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół w Oleszycach

TRWA CIĄGŁY NABÓR DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH!!!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 2 lata (4 semestry) – dla absolwentów ZSZ i Branżowej Szkoły I stopnia (kandydat może być przyjęty na semestr III po zdaniu różnic programowych z zakresu klasy I),

 – 3 lata (6 semestrów)- dla absolwentów gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Więcej informacji w zakładce Liceum dla dorosłych

SZKOŁA POLICEALNA – 2 lata

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ  (kwalifikacje rolnicze),

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY,

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCHNOWOŚĆ.

Więcej informacji w zakładce Szkoła policealna

 

ZASADY REKRUTACJI:

LO dla dorosłych

Szkoła policealna

Warunki przyjęcia:

 – ukończony 18 rok życia,

 – brak egzaminów wstępnych,

 – złożenie wymaganych dokumentów.

Warunki przyjęcia:

 – wykształcenie średnie (posiadanie świadectwa maturalnego nie jest wymagane),

 – brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,

  – złożenie wymaganych dokumentów.

Wymagana dokumentacja przy przyjęciu: Wymagana dokumentacja przy przyjęciu:

 – oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,

 – 3 zdjęcia,

 – podanie o przyjęcie (wzór podania w zakładce: Do pobrania),

 – przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości.

 

 – oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,

 – 3 zdjęcia,

 – zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

 – podanie o przyjęcie (wzór podania w zakładce: Do pobrania),

 – przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości.

 

Osoby dorosłe mogą również zdobywać kwalifikacje na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.