Kurs pilarza – drwala – I edycja

W dniu 03 marca na terenie Nadleśnictwa Oleszyce – Leśnictwo Zabiała rozpoczęła się I edycja Kursu pilarza – drwala zorganizowana przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR w ramach projektu unijnego pn. „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą na runku pracy w powiecie lubaczowskim”. O uzyskanie umiejętności i uprawnień operatora pilarek spalinowych starają się uczniowie klasy IV Technikum w zawodzie technik leśnik. Celem kursu jest przygotowanie praktyczne uczniów do samodzielnej pracy na stanowisku drwala – pilarza.
Kurs pilarza realizowany jest wg programu autorskiego, opracowanego na podstawie ramowego programu kursu dla drwali – operatorów pilarek z zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania zawodu (EB-1401-6/98), wprowadzonego Zarządzeniem nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 2 lipca 1998 r. oraz Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych. Szkolenie zakończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, który zaplanowany jest na 8 kwietnia