Internat

Internat szkoły, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły, stwarza uczniom spoza Oleszyc bardzo dobre warunki do mieszkania i nauki. Wychowankom zapewnia się codzienną pomoc opiekuńczo-wychowawczą, dotyczącą wszystkich aspektów ich życia.

Wychowawcy internatu i SSM w roku szkolnym 2017/2018

  • mgr Wiktor Żaczek – kierownik internatu
  • mgr Wiesław Baran – wychowawca w internacie

Nauczyciele wspomagający pracę wychowawczą

  • mgr Krystyna Sosnowska
  • mgr Marta Kamieńska
  • mgr inż. Regina Zadworna
  • mgr inż. Bogumiła Osuch
  • mgr inż. Magdalena Warcaba
  • mgr Tomasz Kida
  • mgr Paweł Paryniak

Podczas nauki własnej  ( od 1600 do 1800 ) pracę wychowawców wspomagają nauczyciele szkoły.

Kontakt:

Telefon do pokoju wychowawców 16 632 97 53

E-mail: internatzsoleszyce@op.pl

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU