Internat

Internat szkoły, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły, stwarza uczniom spoza Oleszyc bardzo dobre warunki do mieszkania i nauki. Wychowankom zapewnia się codzienną pomoc opiekuńczo-wychowawczą, dotyczącą wszystkich aspektów ich życia.

Wychowawcy internatu i SSM w roku szkolnym 2018/2019

  • mgr Wiktor Żaczek – kierownik internatu
  • mgr Wiesław Baran – wychowawca w internacie
  • mgr Krystyna Sosnowska – wychowawca w internacie
  • mgr Katarzyna Kruk – Babik – wychowawca w internacie

 

Nauczyciele wspomagający pracę wychowawczą :

  • mgr Marta Kamieńska
  • mgr Marta Jamińska
  • mgr Anna Rogowska – Źrałka
  • mgr inż. Magdalena Warcaba
  • mgr Tomasz Kida

 

Kontakt:

Telefon do pokoju wychowawców 16 632 97 53

E-mail: internatzsoleszyce@op.pl

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU