Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 2 - rozpoczęcie zajęć 26.01.2018 r. - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Biblioteka

Biblioteka szkolna wraz z czytelnią mieści się w budynku szkoły na II piętrze.

Przy bibliotece funkcjonuje  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Sale multimedialne są wyposażone w 13 stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu.

W sali multimedialnej znajdują się również: telewizor, zestaw kina domowego oraz odtwarzacz VHS, co umożliwia przeprowadzanie poglądowych zajęć lekcyjnych.

Księgozbiór liczy około 16 000 woluminów.

Wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i przedmiotowe, różnorodne słowniki tematyczne, bogaty wybór czasopism młodzieżowych i tematycznych.


Biblioteka posiada program Biblioteka Szkolna MOL. Dzięki trwającym pracom komputeryzacji biblioteki powstanie możliwość szybkiego wyszukiwania informacji bibliograficznej przez czytelnika. Obecnie tworzony jest spis całego księgozbioru. Po wprowadzeniu całego zbioru katalog będzie dostępny online ze strony WWW biblioteki, co pozwoli skorzystać z niego z dowolnego komputera z sieci Internet

 
Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 5 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055