Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 2 - rozpoczęcie zajęć 26.01.2018 r. - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Szkolny doradca zawodowy

                                      "

"Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować."

                                                                                                              Konfucjusz

Szkolny doradca zawodowy: mgr inż. Magdalena Warcaba

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

- systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

- gromadzenie,aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

- prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

- koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

- współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Godziny pracy doradcy zawodowego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018:

Poniedziałek: 10:30 - 11:30

Wtorek:           9:30 - 13:30

Czwartek:        10:00 - 14:00

Piątek:             9:00 -10:00

 


 

AKTUALNOŚCIWARSZTATY "ZAPLANUJ KARIERĘ ZAWODOWĄ Z COACHEM"

wsieW środę 15 listopada uczniowie klasy III TŻ/TH/TL i klasy IV TH uczestniczyli w warsztatach "Zaplanuj karierę zawodową z coachem" zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno - Ekonomiczną w Reszowie. Celem warsztatów było osiągnięcie przez uczniów lepszych rezultatów w planowaniu rozwoju własnego potencjału i większej satysfakcji z podejmowanych działań.

W ramach wyjazdu młodzież wysłuchała wykładu pt. „Cel - to marzenie z datą realizacji" wygłoszonego przez dr Przemysława Kolasę a następnie udała się na zajęcia warsztatowe prowadzone przez p. dr Michała Ruta. Uczestnictwo w zajęciach na pewno przyczyni się do zwiększenia umiejętności wyznaczania celów edukacyjno - zawodowych oraz planowania ich realizacji.

Wyjazd do Rzeszowa był również okazją do wybrania się na seans filmowy do kina Helos.


 TARGI EDUKACJI I PRACY W LUBACZOWIE

      Już po raz trzeci uczestniczyliśmy w lubaczowskich Targach Edukacji i Pracy "Młodzi na rynku pracy" zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Cieszanowie. W trakcie tej imprezy prezentowaliśmy szkoły dla dorosłych oraz bogatą ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych organizowanych przez działający w naszej szkole Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz osób bezrobotnych z naszego powiatu była to okazja na poszerzenie swojej wiedzy na temat możliwości dalszego kształcenia a także nawiązania kontaktów z lokalnymi pracodawcami. Chętne osoby mogły również wziąć udział w warsztatach z doradcą zawodowym MCK na temat zawodów przyszłości.

Reportarz z targów oraz galeria zdjęć dostępna jest na stronie Radia Zamość.

    TEIP1    TEIP2    TEIP3

TEIP6


SPOTKANIE Z PRZEDSTWICIELAMI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

    21 lutego 2017r. młodzież naszej szkoły spotkała się z przedstawicielami w/w Uczelni, którzy zaprezentowali bogatą ofertę kierunków kształcenia, możliwości otrzymania stypendium, miejsca w domu studenta, a także płatne staże w kraju i za granicą. Młodzież otrzymała propozycję udziału w bezpłatnych kursach przedmaturalnych organizowanych przez uczelnię.

   pwsw 2017 01  pwsw 2017 04   pwsw 2017 05

 


ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W LUBACZOWIE


W środę 7 października 2015r. odbyły się zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej z p. Elżbietą Rozner, doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lubaczowie.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy III ZSZ w zawodach: rolnik/operator maszyn leśnych oraz uczniowie klasy IV technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik obsługi turystycznej.

Spotkanie to miało na celu przygotować młodzież klas kończących w tym roku szkołę do podejmowania świadomych decyzji edukacyjno - zawodowych oraz podejmowaniu aktywności zawodowej.SPOKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ AXELL POLSKA

DSCF5694bW poniedziałałek 25 maja 2015r. uczniowie naszej szkoły uczesticzyli  w spotkaniu z przedstawicielami firmy AXELL POLSKA będącej agencją pracy tymczasowej. W trakcie spotkania zostały przedstawione oferty pracy sezonowej dla uczniów. Mogli oni dowiedzieć się jaki są warunki zatrudnienia i zakwaterowania oraz oferowane wynagrodzenie. Reprezentanci firmy odpowiadali na wszelkie pytania, które dotyczyły oferowanej pracy. Zainteresowani uczniowie mają możliwość wypełnienia kwestionariusza osobowego i przystąpienia do procesu rekrutacji.

 


 OGŁOSZENIE

 W PONIEDZIAŁEK (25.05.2015r.) O GODZ: 1045 (CZWARTA LEKCJA)

 W AULI SZKOŁY ODBĘDZIE SIĘ

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICELAMI FIRMY AXELL POLSKA.

 Na spotkanie zapraszamy pełnoletnich uczniów naszej szkoły chcących uzyskać informacje na temat ofert pracy sezonowej w okresie wakacyjnym.PRACA SEZONOWA NA WAKACJACH W POWIECIE LUBACZOWSKIM - WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Pełnoletni uczniowie naszej szkoły zainteresowani znalezieniem zatrudnienia w okresie wakacyjnym proszeni są o zgłoszenie się do szkolnego doradcy zawodowego, p. M. Warcaby, w celu wpełnienia ankiety rejestracyjnej. Osoby, które wypełnią kwestionariusz zostaną zarejestrowane w Młodzieżowym Biurze Pracy OHP i będą informowane o zgłaszanych ofertach przez lokalnych pracodwców.

 


 TARGI EDUKACJI I PRACY "MŁODZI NA RYNKU PRACY" W LUBACZOWIE

09.04.2015r.  w Lubaczowie odbyły się Targi Edukacji i Pracy „Młodzi na rynku pracy”. Organizatorami wydarzenia było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu i Młodzieżowe Centrum Kariery w Cieszanowie. Zespół Szkół w Oleszycach uczestniczył w tym wydarzeniu poprzez przygotowanie stoiska informacyjnego szkoły i szkolnego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz oferty szkół dla dorosłych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych.


X PODKARPACKIE TARGI EDUKACYJNE EduSalon

DSC 0909Młodzież Zespołu Szkół w Oleszycach 11.03.2015r. uczestniczyła w X Podkarpackich Targach Edukacyjnych EduSalon, które odbywały się w hali PODPROMIE w Rzeszowie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną 100 wystawców, w tym publicznych i prywatnych uczelni wyższych z całej Polski oraz z zagranicy (m. in. z Wielkiej Brytanii, Danii), szkół policealnych, wydawców edukacyjnych, producentów pomocy naukowych, internetowych portali edukacyjnych, agencji zatrudnienia SBA Euro Sp. z o.o., Duijndam International Sp. z o.o., Covebo Work Office Sp. z o.o.). 

Dodatkową atrakcją targów były pokazy, m.in. pierwszej pomocy, robotów mobilnych, dronów, drukarki i druku 3D oraz warsztaty na temat: Pokazy chemiczne, doświadczenia , Warsztaty kariery międzynarodowej.: Studia w Anglii – YES YOU CAN, Matura z matematyki.

 Zainteresowani uczestnicy targów mogli skorzystać z pomocy doradców zawodowych w określeniu preferencji i zainteresowań zawodowych, kierunku kształcenia i wyborze uczelni, a także wyborze zawodu. Podczas spotkania z pracownikami Ambasady Kanady uczniowie mieli okazję zapoznać się z możliwościami kontynuowania nauki oraz zatrudnienia w Kanadzie.


KONFERENCJA POWIATOWA "JAK WSPIERAĆ UCZNIÓW W PODEJMOWANIU DECYZJI EDUKACYJNO - ZAWODOWYCH"

 DSC 0188 KopiowanieW środę 14 stycznia odbyła się w naszej szkole powiatowa konferencja pt. "Jak wspierać ucznia w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych"pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Lubaczowskiego pana Józefa Michalika. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu lubaczowskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas również pani Marta Zabrońska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Lubaczowie i pan Mateusz Kutrzeba - Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Celem konferencji było wsparcie kadry szkół w realizacji zadań związanych z poradnictwem zawodowym.

W trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpień wygłaszanych w następującej tematyce:

  • - Wsparcie obszaru edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kończącej się i nowej perspektywie finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem powiązania szkolnictwa z rynkiem pracy - zagadnienie to prezentowała pani Małgorzata Kawalec - kierownik Wydziału Projektów Własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
  • - Zainteresowania zawodowe w ścieżkach edukacyjnych - referat pani Elżbieta Rozner, doradcy zawodowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaczowie
  • - W jaki sposób przeprowadzić zajęcia prozawodowe nie będąc doradcą zawodowym? - referat pani Magdaleny Warcaby, doradcy zawodowego ZS w Oleszycach.
  • - Źródła informacji w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego - prelekcja pani Magdaleny Warcaby, doradcy zawodowego ZS w Oleszycach.

Spotkanie to było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnych spostrzeżeń.


 

WYJAZD KLAS MATURALNYCH NA DZIEŃ OTWARTY PWST W PRZEMYŚLU

4 grudnia 2014r. uczniowie klas czwartych, wraz z opiekunami: p. M. Warcabą i p. M. Błaż, udali się na dzień otwarty PWST w Przemyślu. Była to szansa na poznanie oferty edukacyjnej na nadchodzący rok akademicki, bazy dydaktycznej uczelni, specyfiki poszczególnych kierunków i specjalności, ale też udziału w ciekawych warsztatach i zajęciach tematycznych.

Nas zainteresowały warsztaty o nastepującej tematyce:

  • "Aspiracje edukacyjno - zawodowe współczesnej młodzieży",
  • "Warsztaty 3D"
  • warsztaty poświęcone przygotowaniu i realizacji sondażu socjologicznego.

 Z dużym zainteresowaniem obejrzeliśmy prezentację filmów dokumentalnych poświęconych problematyce praw człowieka na świecie. Dodatkową atrakcją tego dnia były liczne konkursy dla młodzieży, w których można było wygrać ciekawe nagrody.


SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU EUROPA DLA MŁODZIEŻY

W piątek 12 grudnia uczniowie klas: IV TŻ, II TOT/TL i I TH/TL/TŻ uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w ramach projektu Europa dla młodzieży. Celem projektu jest promocja unijnych inicjatyw, programów i działań UE prowadzonych w ramach polityki młodzieżowej oraz zachęcenie młodzieży do działania i do korzystania z oferty Unii Europejskiej. W trakcie zajęć młodzież uzyskała informacje o europejskich projektach młodzieżowych, studiach w poszczególnych państwa UE, stażach i praktykach za granicą. Warsztaty przeprowadzone zostały przez pracownika Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej i Eurodesk Rzeszów.


SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM PPP W LUBACZOWIE

W listopadzie i grudniu 2014 r. odbył się cykl zajęć z doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubaczowie. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas maturalnych i klasy II i III ZSZ. W tarkcie zajęć z doradcą młdzież rozpoznawała swoje predyspozycje i zainteresowania zawodowe, uzyskiwała informacje na temat ścieżek karieryzawodowej i sytuacji na lokalnym i krajowym rynku pracy.WYJAZD NA DZIEŃ OTWARTY PWSTE W JAROSŁAWIU

dzien otwarty PWSTE00Uczniowie klas III i IV TŻ uczestniczyli 26 lutego 2014 r. w dniach otwartych Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Uroczystość rozpoczęła się od powitania nauczycieli i uczniów przez JM Rektora, prof. nadzw. dra hab. Wacława Wierzbieńca. Uczelnia zaprezentowała stoiska: organizacji studenckich i kół naukowych, Działu Rekrutacji, programu Erasmus i Działu Współpracy Międzynarodowej, Akademickiego Biura Karier z Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz Akademickiego Związku Sportowego i Studium Języków Obcych.

Uczniowie zwiedzili Instytut Stosunków Międzynarodowych, gdzie promowano turystykę i rekreację. Młodzież obejrzała prezentację przedstawiające zajęcia studentów TiR w ternie, uczestniczyła w zajęciach w formie wykładu z prezentacją multimedialną „Sztuka manipulacji – czyli rola PR-u w budowaniu wizerunku polityków” prowadzonych przez Panią Sylwię Dyrda-Maciałek.

W Instytucie Ochrony Zdrowia uczniowie obejrzeli pracownie zajęć praktycznych, spotkali się z wykładowcami i studentami którzy opowiedzieli o życiu uczelni, sprawach studenckich, o świadczeniach socjalnych, stypendiach, a także zaprezentowali kierunek pielęgniarstwo.WARSZTATY DLA GIMNAZJALISTÓW

warsztaty01Dnia 20 lutego 2014 roku w warsztatach gastronomicznych wzieli udział gimnazjaliści z Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej. Podzieleni na grupy uczniowie  poznali zasady i sposoby parzenia oraz dekoracji kawy. Zaznajomili się z różnymi metodami składania serwetek, spróbowali również swoich sił w kuchni, efektem ich zmagań były pyszne muffinki. Młodzież obejrzała także szkołę i zapoznała się z ofertą edukacyjną.

W prowadzeniu warsztatów nauczycielce przedmiotów zawodowych pomagali uczennice kl. III TŻ: Aleksandra Fedyk, Agnieszka Furman, oraz Magdalena Skiba.


SPOTKANIE Z WYKŁADOWCĄ WSPiA

uczelniaWe wtorek 11 lutego nasi maturzyści uczestniczyli w spotkaniu z wykładowcą Wyższej Szkoły Prawa i Administracjiz siedzibą w Rzeszowie i Przemyślu.

W trakcie spotkania mieli oni możliwość uzyskania informacji na temat kierunków studiów w jakich kształci ta uczelnia oraz korzyści wynikających ze studiowania. Zapoznając się z gazetką wydawaną przez studentów tej szkoły wyższej nasi uczniowie mieli również możliwość  poznać uroki życia studenckiego.     

  Zdobyte informacje na pewno przydadzą się w momencie podejmowania decyzji jakie studia wyższe wybrać.

 


 Z WIZYTĄ NA JESIENNYCH TARGACH PRACY

P1100266aW dniu 16 października 2013 r. uczniowie klas II i III technikum żywienia oraz III ZSZ rolnik udali się na wycieczkę dydaktyczną do Rzeszowa. W ramach wyjazdu uczniowie uczestniczyli w Jesiennych Targach Pracy zorganizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie a także odwiedzili Cukiernię Julian Orłowski & Kazimierz Rak. Na zakończenie wycieczki uczniowie udali się do kina na seans filmowy.

Pierwszym punktem programu wycieczki były Jesienne Targi Pracy zorganizowane w Ochotniczym Hufcu Pracy w Rzeszowie. Wśród wystawców znaleźli się przedstawiciele agencji pracy tymczasowej: Manpower Group Sp. z o.o., NL Jobs Polska Sp. z o.o., Adecco Poland Sp. z o.o., Sherpa International Force, Promedica24, Teb Edukacja oraz instytucje: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Okręgowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie. W targach uczestniczyły również szkoły policealne i wyższe oraz organizacja studencka Aisec.

 Uczestnictwo w targach było dla uczniów okazją na pozyskanie informacji na temat różnych form dokształcania, poznania instytucji rynku pracy a także nawiązania kontaktu z pracodawcami i poznania ich oczekiwań w stosunku do kandydatów do pracy. Uczestnicy wycieczki wzbogacili również swoją wiedzę na temat wyjazdów do pracy za granicę, dzięki spotkaniu z doradcą biura sieci EURES, działającego przy WUP w Rzeszowie. Dodatkową korzyścią uczestnictwa w tym wydarzeniu była możliwość zarejestrowania się w Młodzieżowym Biurze Pracy, z czego nasza młodzież chętnie skorzystała.


 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 5 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055