Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Życzenia

banki„Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas” więc z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam Koleżanki i Koledzy, Wam drodzy Nauczyciele i Pracownicy szkoły, wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech święta będą czasem pozytywnych przeżyć i radości.

Rada Samorządu Uczniowskiego

Uczniowie szkoły wybrali Radę Samorządu Uczniowskiego

SU 201700W dniu 29 września 2017r odbyły się powszechne wybory do Rady SU.  Frekwencja wyniosła 68%. W wyniku wyborów  przewodniczącą Rady SU została Julia Popek uczennica kl II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. W skład rady weszli także następujący uczniowie: Martyna Kaźnica kl II TŻ, Jarosław Paraszczyn kl II TL, Marcin Kopciuch kl III TŻ, Izabela Buczko kl I TŻ, Sofia Lychman kl I TH.
Gratulujemy wszystkim kandydatom. Życzymy wielu pomysłów i ciekawych inicjatyw. 

 

Ustępująca Rada SU    

Więcej…

Koleżanki, Koledzy

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Z pewnością będzie pracowity i  bardzo ciekawy. Przed nami wiele wydarzeń, w tym także wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Samorząd to my wszyscy, dlatego w dniu 29 września wspólnie wybierzemy naszych przedstawicieli.

Liczymy na aktywność i zaangażowanie społeczności szkolnej

w organizowanie wyborów i zachęcamy do zgłaszania kandydatów do Rady.

                                                                                                                                                                                                                Rada SU

oknok

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Nauczycielom
i Pracownikom szko
ły składamy najserdeczniejsze podziękowania
za ca
łoroczną pracę i życzymy,
by okres wakacji by
ł czasem odpoczynku i radości.

Wasze wakacje, Koleżanki i Koledzy niech będą niezapomniane. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i nabierajcie sił.
Do zobaczenia we wrze
śniu.


Rada Samorządu Uczniowskiego

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 6 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055