Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 2 - rozpoczęcie zajęć 26.01.2018 r. - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Gala Międzypaństwowego meczu reprezentacji kobiecych w boksie Polska-Ukraina

boks 201701W dniu 29 września 2017 roku  młodzież branży żywieniowej wraz z instruktorami praktycznej nauki zawodu została poproszona o przygotowanie obsługi gastronomicznej w Międzypaństwowym meczu reprezentacji kobiecych w boksie Polska-Ukraina, który odbył się  w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaczowie. Profesjonalna obsługa gastronomiczna uświetniła tak ważne dla naszego powiatu wydarzenie.

Nie byłoby to możliwe gdyby nie ogromne zaangażowanie uczniów z klasy II TŻ: Karoliny Ciepla, Wiktorii Dorosz, Angeliki Brzyskiej, Angeliki Sopel, Marcina Kopciuch oraz z klasy III TŻ Pawła Kozłowskiego  i nauczycieli: Iwony Sopel, Agnieszki Nieckarz. Była to kolejna okazja, aby sprawdzić swoje kompetencje zawodowe oraz pokazać praktyczne umiejętności w jakich kształci szkoła.

boks 201702boks 201703boks 201704

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 4 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055