Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 2 - rozpoczęcie zajęć 26.01.2018 r. - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

NASI NAJLEPSI

stypendia 201700W ubiegły czwartek na uroczystym apelu wręczone zostały stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe za okres II- go semestru roku szkolnego 2016/2017. Jednorazowe stypendium przyznawane jest uczniom z najlepszymi wynikami za każdy semestr roku szkolnego. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce. 

Podziękowania dla Szkolnego Koła Caritas
28.09.2017r. podczas apelu zostały wręczone podziękowania wraz z drobnym upominkiem uczniom – wolontariuszom Szkolnego Koła Caritas, którzy zaangażowani byli w prace podczas II Olimpiady Sportowej WTZ. Podziękowania przygotowane przez zaprzyjaźnione warsztaty wręczała pani dyrektor Maria Baran oraz opiekun koła pani Agata Dudzińska, która serdecznie podziękowała za zaangażowanie i bezinteresowną pracę na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.

stypendia 201701stypendia 201702stypendia 201703stypendia 201704

stypendia 201705stypendia 201706stypendia 201707

stypendia 201708stypendia 201709stypendia 201710stypendia 201711

stypendia 201712stypendia 201713

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 5 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055