Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Warsztaty Szkolnego Koła Caritas z Warsztatami Terapii Zajęciowej

caritas 20170129.09.2017r. odbyły się pierwsze z cyklu warsztaty, na których razem pracowali uczestnicy Warsztatów Terapii  Zajęciowej im. św.  Józefa oraz wolontariusze Szkolnego Koła Caritas. Warsztaty mają na celu integracje uczniów z osobami niepełnosprawnymi. Wspólna praca na tych zajęciach pozwoli ich uczestnikom zdobyć nowe umiejętności, pozbywać się barier i ograniczeń w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.

caritas 201702caritas 201703caritas 201704caritas 201705

caritas 201706caritas 201707caritas 201708

caritas 201709caritas 201710caritas 201711caritas 201712

 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 4 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055