Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

"Poprawa jakości kształcenia w Polsce"

DSC 0025

05.10 2017 r. w Zespole Szkół w Oleszycach odbyła się ogólnopolska konferencja na temat „Poprawy jakości kształcenia w Polsce”, zorganizowana
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji – Związek Miast Polskich,
w ramach projektu:
"Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego
w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół
i kompetencji kluczowych uczniów".

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.
Tym razem gospodarzem konferencji był Powiat Lubaczowski.
Otwarcia konferencji dokonał Starosta naszego powiatu, który powitał zebranych, przedstawił realizowanie działania
w obszarze kształcenia ogólnego i zawodowego,
z uwzględnieniem pogłębiania kompetencji kluczowych, oraz zachęcił do zapoznania się
z ofertą edukacyjną powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy konferencji w I części warsztatów Grupy Wymiany Doświadczeń zapoznali się
z ofertą edukacyjną naszej szkoły, wyposażeniem pracowni dydaktycznych, mieli również możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych realizowanych w szkole w ramach

praktycznej nauki zawodu, oraz warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli
Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Profesjonalną obsługę gastronomiczną zapewnili uczniowie klasy II i III Technikum
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,
pod opieką pań A. Nieckarz, I. Sopel, A. Rychlickiej.

DSC 0011DSC 0030DSC 0003
DSC 0002 DSC 0061DSC 0049DSC 0043DSC 0042DSC 0028

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 5 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055