Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Święto drzewa 2017

09 października uczniowie klas I TL wzięli udział w szkolnych obchodach sd 2017.1.XV edycji akcji proekologicznej „Święto Drzewa”. Celem wydarzenia była edukacja młodzieży w zakresie zmniejszania skutków zmian klimatycznych na Ziemi oraz ochrony drzew. Organizatorem akcji jest Klub Gaja, a partnerem strategicznym - PGL Lasy Państwowe.

W tym roku akcja miała charakter warsztatowy i rozpoczęła się prelekcją na temat pomników oraz rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie naszego powiatu, znaczenia drzew w przyrodzie i życiu człowieka oraz dostępności lasu dla ludzi. Następnie młodzież z zainteresowaniem wykonywała ćwiczenia dotyczące znajomości podstawowych gatunków drzew lasotwórczych oraz zasad zachowania się w lesie. Na zakończenie odbyła się projekcja filmu Perły Przyrodnicze Roztocza Południowego.


 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 5 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055